ทันตกรรมเพื่อความงาม

วีเนียร์ ก็คือการทำเคลือบฟันเทียมนี่เอง ซึ่งเป็นการทำเพื่อรักษาและแก้ไขปัญหาหลายๆ อย่าง ไม่ว่าจะเป็นสีฟัน ขนาดฟัน รูปร่างฟัน รวมทั้งแนวแกนฟัน

ข้อดีและข้อเสีย

นอกจากจะทำให้คุณฟันสวยที่สุดในบ้านแล้ว ประโยชน์สูงสุดอย่างหนึ่งของเคลือบฟันกระเบื้องก็คือ คุณจะสูญเสียเนื้อฟัและใช้ยาชาน้อยมากหรือไม่ต้องใช้เลยระหว่างการรักษา นอกจากนี้แล้ว วัสดุที่ใช้ทำเคลือบฟันเทียมยังทนทานต่อคราบจากกาแฟ ชา และอาหารชนิดอื่น ๆ อย่างที่ฟันจริงของคุณทำไม่ค่อยได้

แต่เพราะว่าทันตแพทย์จะต้องกำจัดเคลือบฟันส่วนหนึ่งออก คุณจึงไม่สามารถทำให้ฟันกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ อีกอย่างหนึ่ง คุณจะต้องจำไว้ว่าหลังจากติดเคลือบฟันเทียมลงไปแล้ว คุณจะไม่สามารถแก้ไขสีฟันได้เลย นอกจากนี้ ฟันยังอาจจะไวต่ออุณหภูมิประมาณสองถึงสามวัน เคลือบฟันเทียมแข็งแรงก็จริง แต่หากคุณเคี้ยวน้ำแข็งหรือกัดเล็บ ก็อาจทำให้เคลือบฟันแตกหรือหักได้ ดังนั้น ถ้าคุณติดนิสัยดังกล่าว คุณจะควรเลิกให้ได้

วิธีดูแลรักษาเคลือบฟันเทียม

หลังจากติดเคลือบฟันเทียมอันใหม่ คุณจะต้องดูแลรักษาเคลือบฟันเทียมด้วยความระมัดระวังเหมือนกับฟันจริง ให้คุณดูแลช่องปากตามปกติ แต่ควรใช้ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ เพื่อป้องกันฟันผุ โดยไม่ทำให้เคลือบฟันถลอกเป็นรอย นอกจากนี้ เมื่อคุณต้องไปทำความสะอาดฟันในคลินิก ทันตแพทย์หรือนักทันตสุขอนามัยควรใช้สารขัดฟันแบบไม่ขูดผิวฟันด้วย หากคุณเค้นหรือบดฟัน ทันตแพทย์อาจจะแนะนำให้คุณสวมเฝือกสบฟันเพื่อป้องกันไม่ให้เคลือบฟันเทียมเสียหายขณะหลับ

OPENING HOURS

Open Daily
9:00 AM – 8:00 PM

นัดหมาย